(+597) 425 644 frontdesk@nggconstruction.com Dr. J.F. Nassylaan 12, Paramaribo, Suriname

NGGC bouwt woningen en bedrijfspanden. Wij werken voor particulieren, voor bedrijven, NGO’s en voor de Surinaamse overheid. Wij richten ons daarbij op onze core-business: de bouw.

Wij stellen de waarde die wij als aannemer voor u als klant toevoegen, centraal. Dat doen wij door duidelijke communicatie en door zorgvuldig te werk te gaan. De oplevering moet voor u een bijzondere kwaliteitsbeleving zijn. Na de oplevering, blijft u genieten van onze zekerheid: onze contractuele bouwgarantie. Daarmee maken wij uw woning of bedrijfspand, daadwerkelijk niet alleen waardevol, maar ook waardevast!

Wij hebben jarenlange ervaring. Bij NGGC werken mensen die zich het vak eigen hebben gemaakt: door opleiding en training. Het management is in handen van professionals. Kortom, wij zijn uw betrouwbare partner in de bouw.

Neemt u snel contact met ons op voor meer informatie of voor het aanvragen van uw offerte.

1. Voorbereiding

Wij bespreken uw wensen en verwachtingen van uw te bouwen woning. Vervolgens maken wij een schets van hoe wij begrijpen hoe u uw woning wilt hebben. Op basis van de schets maken wij een indicatieve prijsopgave op. Deze indicatieve prijsopgave geeft slechts globaal weer wat wij als prijs schatten voor de bouw van de woning.

2. Ontwerpen
Wij maken een volledige bestektekening (inclusief 3D aanzichten). Deze bespreken wij met u, waarop kleine aanpassingen kunnen volgen. De bestektekening is geschikt om in te dienen voor de aanvraag van de bouwvergunning.

3. Berekenen
Op basis van de bestektekening, maken wij een gedetailleerde kostencalculatie. De kostencalculatie geeft een gedetailleerd en gespecificeerd overzicht van de hoogte van de bouwsom. De te gebruiken materialen worden met u besproken.

4. Bouwen

Het volledige dossier ter indiening bij het Ministerie van Openbare Werken ten behoeve van het verkrijgen van de bouwvergunning wordt opgemaakt en ingediend. Ten slotte, voor de start van de bouw, stellen wij een professionele bouwovereenkomst op, waarin wij de rechten en verplichtingen wederzijds vastleggen, en garanties aan u bieden. Een uitgebreide projectomschrijving en bouwbestek maken deel uit van de bouwovereenkomst. Hierna wordt met de bouw gestart en wordt uw woning conform de afspraken in de bouwovereenkomst opgeleverd.

5. Bouwprijs

Wij bouwen vanaf EUR 450 per vierkante meter.

Voorbeelden van utiliteitsbouw
Een kantoor is een bekend voorbeeld, maar ook overheidsgebouwen zoals een stadhuis vallen onder utiliteit. Daarnaast worden grote zorginstellingen en ziekenhuizen, scholen, opleidingsinstituten, fabrieken en andere bedrijfsgebouwen gerekend tot deze categorie. In beginsel hebben utiliteitsgebouwen geen woonbestemming.

De hele wereld draait om de economie en als commercieel bedrijf speelt u daar een grote rol in. In de utiliteitsbouw kennen we de meest voorkomende gebouwen nl. bedrijfspanden en kantoorpanden. Uw bedrijf draait om profijt en een professionele uitstraling. De eerste indruk die de consument heeft van uw bedrijf bepaald uw succes. Het gebouw waar u uw werkzaamheden uitvoert speelt daarin een grote rol.

De uitstraling van uw pand spreekt voor het karakter van het bedrijf. Een gebouw die kracht, duurzaamheid en vooral klantvriendelijkheid uitstraalt wint het hart van uw consumenten en zakenpartners. Dit is het doel van NGGC bij het construeren van utiliteitsbouw. Wij denken mee met u en construeren een gebouw dat past bij het karakter van uw bedrijf. Dus neem vandaag nog contact met ons op..

NGGC  levert project- en procesmanagers die zijn gespecialiseerd in integrale gebiedsontwikkeling. Voor gebiedsontwikkeling geldt dat uiteenlopende disciplines met elkaar verbonden moeten worden. Onze projectmanagers onderscheiden zich door hun inhoudelijke deskundigheid op meerdere vlakken. Niet alleen beschikken zij over uitstekende communicatieve en organiserende vaardigheden, maar ook over up-to-date kennis van grondbeleid, grondexploitaties, ruimtelijk ontwerp, samenwerkingsvormen met de markt, aanbestedingen, duurzaamheid en wetgeving.

Onze projectmanagers zijn betrokken in alle fasen: van strategische advisering in de initiatieffase, tot procesbegeleiding van het rekenen en tekenen, en directievoering in de uitvoeringsfase. Zij werken daarbij nauw samen met onze teams op het gebied van wonen, werken, winkelen en vrije tijd.

Onze integrale benadering op basis van een hoog kennisniveau en een brede praktijkervaring zorgt voor een versnelling in de realisatie van gebiedsontwikkelingen.

Wij zijn goed thuis in:
• Intentieovereenkomsten (IOK)
• Samenwerkingsovereenkomsten (SOK)
• Projectovereenkomsten (POK)
• Grond Exploitatie Maatschappij (GEM)
• Aanbestedingsrecht vraagstukken

 Haalbaarheidsstudies

Wanneer partijen de intentie hebben uitgesproken om gezamenlijk een traject in te gaan zal er eerst gekeken moeten worden of het plan op hoofdlijnen haalbaar is. De haalbaarheid zal onder andere afhangen van de ambities van de verschillende betrokken partijen. Om de neuzen een kant op te laten wijzen moet er onderhandeld en gecommuniceerd worden. Vaak kost dit veel tijd en inhoudelijke kennis [eigenaren, overheden, belangengroepen e.d.].