(+597) 425 644 frontdesk@nggconstruction.com Dr. J.F. Nassylaan 12, Paramaribo, Suriname

Kwaliteit, Veiligheid & Milieu

NG Global Construction staat erachter dat de bouwtechnieken die ze aanbiedt hand in hand gaan met een hoge garantie voor Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (KVM). Met het toepassen van onze KVM normen, voorkomen we schade aan mens en milieu. Daarnaast kunnen wij onze klanten de betrouwbare service die ze verwachten aanbieden en ervoor zorgen dat de KVM normen een integraal onderdeel van ons werk vormen.

NG Global Construction handhaaft in haar dagelijkse bedrijfsvoering KVM systemen, die in overeenstemming zijn met de nationale en internationale normen. Wij verwachten van al onze medewerkers om betrokkenheid en persoonlijk leiderschap te tonen bij de uitvoering van de KGVM normen.

Het is in al onze operaties van groot belang te streven naar zero harm, geen schade aan Suriname en haar inwoners!

Kwaliteit

NG Global Construction zorgt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft bij het uitvoeren van haar dagelijkse activiteiten. Het KVM systeem is in overeenstemming met de wettelijke- en industrie standaarden. NG Global Construction is momenteel in het proces van certificering volgens ISO 9001-2008 normen.

NG Global Construction streeft ernaar om haar processen te standaardiseren. Als gevolg hiervan worden de dagelijkse activiteiten van NG Global Construction efficiënter beheerd, en de handhaving van hoge KVM normen worden gewaarborgd. We verwachten dat al onze medewerkers deze normen nakomen. Onze processen worden intern gecontroleerd op een regelmatige basis, zodat wij onze normen continu kunnen aanpassen en verbeteren.

Gezondheid & Veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is altijd van prioriteit bij het uitvoeren van onze activiteiten. We zijn toegewijd om onze werkplek te allen tijde incidentvrij te houden. NG Global Construction streeft ernaar om alle voorzienbare gevaren te identificeren en te elimineren. Wij streven ernaar om de kans op ongevallen met persoonlijk letsel of ziekten te minimaliseren.

Milieu

NGGC zet vanuit de organisatie alles in om de impact op het milieu als gevolg van onze activiteiten te minimaliseren. Om dit te bereiken, garanderen we:

  • Minimale fysieke schade aan het milieu en de verstoring van flora en fauna te allen tijde te vermijden;
  • De blootstelling van het milieu aan schadelijke stoffen en chemicaliën zo veel als mogelijk minimaliseren;
  • We maken gebruik van milieuvriendelijke materialen en chemicaliën voor zover beschikbaar en redelijkerwijs mogelijk is;
  • Wij optimaliseren het energieverbruik door het ontwikkelen en implementeren van efficiënte procedures en apparatuur;
  • We elimineren of verminderen het gebruik van afval enerzijds en anderzijds optimaliseren we recycling.

Indien onze activiteiten eventueel schade aan het milieu kunnen brengen proberen wij deze schade zo veel als mogelijk te beperken. Bij onze bouwwerkzaamhede passen wij daarom ook technieken toe die juist voordelig zijn voor het milieu. We hebben om die reden regelmatig trainingen voor alle operationele medewerkers, zodat ze bewustzijn van de veiligheidsnormen.